fbpx

Farmacijos bendrovė NORAMEDA

Situacija

Pirminis bendrovės noras buvo pasirengti komunikacijos planą krizės atveju. Gryninantis poreikius strateginės sesijos metus išryškėjo, kad visų pirma reikia planingo „Norameda“ prekės ženklo žinomumo didinimo ir reputacijos formavimo, kas efektyviausiai amortizuotų galimas krizes. Eigoje ruošiamas krizės valdymo ir krizės komunikacijos planai. Vienu svarbiausių tikslų buvo pasirinktas naujų partnerių (užsienio vaistų gamintojų) pritraukimas.

Sprendimas

Pasirinktos dvi pagrindinės komunikacijos kryptys: „Norameda“ privalumų (išskirtinumų) akcentavimas ir „Know how“ demonstravimas/edukacija. Vienas komunikacijos srautas kreipiamas į vidaus rinką ir tam pasirinktos tokios priemonės kaip verslo ir pagrindiniai naujienų portalai, internetinė svetainė ir facebook. Kitas komunikacijos srautas kreipiamas į užsienio partnerius – čia pagrindiniu komunikacijos kanalu tapo LinkedIn.

Rezultatas

Užtikrintas nuolatinis informacijos srautas apie bendrovę, naujus partnerius, ekspertiškumo akcentavimas vietos ir ES rinkose. Verslo žiniasklaida su entuziazmu sutiko siūlomas farmacijos rinkos apžvalgas, informacijos sklaida yra organiška (be investicijų į reklamą). Šalutinis efektas – išaugęs darbuotojų pasididžiavimas įmone ir savo veikla. Didžiausia sėkmė fiksuojama socialinėje erdvėje – LinkedIn profilio rodikliai muša rekordus.

421%

Augo LinkedIn peržiūros

556.9%

Augo unikalių lankytojų skaičius

354.3%

Augo profilių sekėjų skaičius

540.9%

Augo reakciją į bendrovės naujienas