fbpx

IKEA Industry Lietuva - pokyčių komunikacija

Situacija

UAB „Swedspan Girių Bizonas“ ir UAB „Swedswood Kazlų Rūda“ jungiamos į vieną juridinį vienetą – IKEA Industry Lietuva. Įmonėje vyksta kaitos procesai, kuriuos reikia tinkamai iškomunikuoti pagrindinėms auditorijoms: įmonės darbuotojams, vietos bendruomenei ir išorei.

Sprendimas

Situacijos analizės metu paaiškėja, kad pirminis tikslas – teigiamų ryšių su darbuotojais ir vietos gyventojais bei organizacijomis užmezgimas. Antrinis – pokyčių komunikacija, siekiant nuraminti darbuotojus ir vietos bendruomenę. Trečiasis – žinomumo didinimas ir įmonės pristatymas Lietuvos informacinėje erdvėje. Siekiant informuoti darbininkus, kurie darbo metu nesinaudoja internetu, kompiuteriu, buvo pradėtas leisti vidinis laikraštis, išnaudotos susirinkimų vietose esančios skelbimų lentos, TV ekranas valgykloje. Į bendrą komunikaciją aktyviai įsitraukė įmonės vadovė. Suorganizuota šventė darbuotojams ir jų šeimoms. Bendravimui su vietos bendruomene, pasitelktas vietos laikraštis; pradėti finansuoti vietos bendruomenės projektai; užmegztas bendradarbiavimas su vietos mokyklomis; pradėtos rengti ekskursijos į įmonę; renginiai bendruomenei. Sudaryta darbo grupė su vietos savivaldybe ir visuomenės lyderiais, kurie padėjo išspręsti dalį konfliktinių situacijų tarp bendruomenės ir įmonės. Išorinės komunikacijos metu, aktyviai rodoma įmonės vadovė, ji dalyvauja „Verslo žinių“ skelbiamame geriausių vadovų rinkime. Tuo pačiu komunikuojama žinia apie sėkmingai veikiančią įmonę.

Rezultatas

Įmonėje ir bendruomenėje nekilo jokių probleminių situacijų, susijusių su įmonės jungimusi. Darbuotojams ir vietos bendruomenei skirti projektai ir priemonės buvo labai palankiai sutikti. Išorinė komunikacija buvo sėkminga, tačiau vėliau dėl įmonės specifikos (tarptautinis tinklas), ji buvo nutraukta.

4

Šventės miestui

15

Finansuotų bendruomenės projektų

550

Dalyvių Atvirų durų dienose

0

Neigiamų publikacijų