EFCOM
Integruota komunikacija  I  Skaitmeninė rinkodara

 

Sėkmės istorijos


Grįžti į peržiūrą

2021-01-05

IKEA - pokyčių komunikacija

Situacija

UAB „Swedspan Girių Bizonas“ ir UAB „Swedswood Kazlų Rūda“ jungiamos į vieną juridinį vienetą – IKEA Industry Lietuva. Įmonėje vyksta kaitos procesai, kuriuos reikia tinkamai iškomunikuoti pagrindinėms auditorijoms: įmonės darbuotojams, vietos bendruomenei ir išorei.

Situacijos valdymas

1. Situacijos analizės metu paaiškėja, kad pirminis tikslas - teigiamų ryšių su darbuotojais ir vietos gyventojais bei organizacijomis užmezgimas. Antrinis – pokyčių komunikacija, siekiant nuraminti darbuotojus ir vietos bendruomenę. Trečiasis - žinomumo didinimas ir įmonės pristatymas Lietuvos informacinėje erdvėje.

2. Siekiant informuoti darbininkus, kurie darbo metu nesinaudoja internetu, kompiuteriu, buvo pradėtas leisti vidinis laikraštis, išnaudotos susirinkimų vietose esančios skelbimų lentos, TV ekranas valgykloje. Į bendrą komunikaciją aktyviai įsitraukė įmonės vadovė. Suorganizuota šventė darbuotojams ir jų šeimoms.

3. Bendravimui su vietos bendruomene, pasitelktas vietos laikraštis; pradėti finansuoti vietos bendruomenės projektai; užmegztas bendradarbiavimas su vietos mokyklomis; pradėtos rengti ekskursijos į įmonę; renginiai bendruomenei. Sudaryta darbo grupė su vietos savivaldybe ir visuomenės lyderiais, kurie padėjo išspręsti dalį konfliktinių situacijų tarp bendruomenės ir įmonės.

4. Išorinės komunikacijos kampanijos metu, aktyviai rodoma įmonės vadovė, ji dalyvauja Verslo žinių skelbiamame geriausių vadovų rinkime. Tuo pačiu komunikuojama žinia apie didžiausią ir sėkmingai veikiančią įmonę.

Rezultatas: įmonėje ir bendruomenėje nekilo jokių probleminių situacijų, susijusių su įmonės jungimusi. Darbuotojams ir vietos bendruomenei skirti projektai ir priemonės buvo labai palankiai sutikti. Išorinė komunikacija buvo sėkminga, tačiau vėliau dėl įmonės specifikos, ji buvo nutrauktaGrįžti į peržiūrą


 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Apie
LinkedIn